برچسب: شهر_قم

رئیس ستاد مردمی قالیباف

مهندس هوشنگی به عنوان رئیس ستاد مردمی ستاد دکتر قالیباف منصوب شدمهندس هوشنگی به عنوان رئیس ستاد مردمی ستاد دکتر قالیباف منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر محمدباقر قالیباف، محمود هوشنگی بعنوان رئیس ستاد مردمی استان قم منصوب شد. علی نیکزاد، رئیس ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر محمد‌باقر قالیباف

مهندس محمود هوشنگی از وضعیت سلامت نماینده مردم قم خبر دادمهندس محمود هوشنگی از وضعیت سلامت نماینده مردم قم خبر داد

مهندس هوشنگی : عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.

محمود هوشنگی