برچسب: مهندس محمود هوشنگی

تجلیل از پیرغلامان جعفر آباد -توسط مهندس هوشنگی

تجلیل از پیرغلامان شهرستان جعفرآباد قمتجلیل از پیرغلامان شهرستان جعفرآباد قم

مراسم تجلیل از پیرغلامان شهر جعفریه توسط مهندس محمود هوشنگی با حضور امام جمعه محترم و فرماندار شهرستان جعفرآباد قم در محل فرمانداری برگزار شد. همچنین در این مراسم از

مهندس محمود هوشنگی از وضعیت سلامت نماینده مردم قم خبر دادمهندس محمود هوشنگی از وضعیت سلامت نماینده مردم قم خبر داد

مهندس هوشنگی : عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.